Naam"; if(!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$", $email)) $error_msg .= "
 • Email adres
 • "; if(strlen($message) == "" or ($message) == "Message") $error_msg .= "
 • Bericht
 • "; if(isset($error_msg)) echo "

  Error

  U hebt de volgende informatie niet of incorrect ingevuld:

  \n\n

  Klik hier en probeer het opnieuw.

  "; else { $recipient = $emailadres; $subject = "Bericht van Atalanta website"; $mail_body = "Er is een bericht verstuurd vanaf de website met de volgende informatie:\n\nNaam:\n" . $name . "\n\nEmail adres:\n" . $email . "\n\nBericht:\n\n" . $message; $from = "From: " . $email . ""; $check = mail($recipient,$subject,$mail_body,$from); if($check) echo "

  Bedankt voor uw email!

  \n

  Uw bericht is succesvol verzonden.

  Klik hier om terug te gaan naar de contactpagina.

  "; else echo "

  ERROR

  "; } unset($_SESSION['security_code']); } else { // Insert your code for showing an error message here echo "

  Error

  U hebt een ongeldige beveiligingscode ingevoerd!

  Klik hier en probeer het opnieuw.

  "; } } else { ?> $show->titel $show->bericht"); } ?>

  Contactformulier

  Naam
  Email
  Bericht
  U dient de onderstaande beveiligingscode in het daarvoor bestemde veld over te nemen.
   
  Code